SEKOLAH DAGANG SYARIKAT ISLAM Batch #2

SEKOLAH DAGANG SYARIKAT ISLAM

Membuka pendaftaran untuk Batch #2

Untuk menciptakan pengusaha2 muda yang tangguh dan berakhlakul karimah, DPP Syarikat Islam kembali membuka pendaftaran siswa Sekolah Dagang H. Samanhudi dengan persyaratan pengusaha yang sudah berusaha minimal 1 tahun dan berusia dibawah 40 tahun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi kontak person yang ada di flyer di bawah ini

Gambar mungkin berisi: teks
sumber: facebook.com @syarikat.islam.125