Meeting untuk bangun kerjasama Syarikat Islam dengan Malaysian Technology Development Corporatian Sdn Bhd

Meeting untuk bangun kerjasama Syarikat Islam dengan Malaysian Technology Development Corporatian Sdn Bhd (KL,10/08/17)

sumber: twitter.com/hamdanzoelva